Dofinansowanie

Dofinansowanie

Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ?

Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne w związku z wprowadzeniem e-potwierdzenia zlecenia. Pacjenci nie muszą udawać się do NFZ osobiście celem potwierdzenia zlecenia.

Droga pacjenta w nowym systemie


Krok 1.
Pacjent udaje się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia, która wystawi zlecenie i potwierdzi je w NFZ za pomocą platformy eZWM. Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia drukuje zlecenie i potwierdza je pieczątką i podpisem. Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione. Zlecenie na środki pomocnicze takie jak np. pieluchomajtki mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy.

Krok 2.
Pacjent udaje się ze zleceniem do apteki lub sklepu medycznego w celu realizacji. Osoba realizująca odnajduje zlecenie w systemie na podstawie numeru zlecenia nadanego przez system NFZ oraz numeru PESEL pacjenta,pobiera je do realizacji i dokonuje realizacji. Pacjent zostawia zlecenie w punkcie realizacji, gdzie jest przechowywane. W przypadku częściowej realizacji zlecenia pacjent dokonuje realizacji w tym samym punkcie realizacji, w którym zrealizował pierwszą część wystawionego zlecenia. W tym celu potrzebuje numeru pierwotnie wystawionego zlecenia oraz numeru PESEL lub daty urodzenia.

W celu realizacji zlecenia zapraszamy do naszych sklepów w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej.

Kontakt telefoniczny: 883 444 000

Zasady refundacji - co warto wiedzieć

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, refundacja wyrobu medycznego przysługuje Pacjentowi na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego zlecenia. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość ubiegania się o skrócenie okresu użytkowania niektórych wyrobów medycznych, wprost wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, na podstawie wniosku wystawionego przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia. Rozporządzenie określa kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu, tj

 1. U osób dorosłych w przypadku zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane;
 2. U dzieci do 18 roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
 1. Zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
 2. Rehabilitacji,
 3. Rozwoju fizycznego.

Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne, zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu. Wystawiony wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wraz z prawidłowo wystawionym zleceniem na wyrób medyczny, należy złożyć w Oddziale Funduszu, w którym Pacjent jest zarejestrowany.

Refundacja NFZ na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny przysługuje każdej osobie, ubezpieczonej w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, ale można także starać się o dodatkowe fundusze z innych instytucji, jak PCPR lub MOPS. Refundacje przyznawane prze NFZ, nie wymagają od pacjentów orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR lub MOPS

Pacjenci chcący ubiegać się o dofinansowanie z PCPR na specjalistyczny sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, pomoce techniczne czy pokonywanie barier architektonicznych, muszą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Tylko na tej podstawie mogą składać wnioski do PCPR.

Dofinansowanie przyznane przez PCPR wraz z refundacją NFZ pozwalają zdobyć niezbędny sprzęt w celu poprawy jakości i komfortu życia. Istnieją 3 rodzaje wniosków

 1. Dofinansowanie na zakup przedmiotów przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ - maksymalnie do 150 % limitu cenowego NFZ
 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - do 80 %
 3. Dofinansowanie zakupu sprzętu do likwidacji barier technicznych i architektonicznych - do 95 %

Aby uzyskać dofinansowanie należy przedstawić:

 • ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ – jeżeli dofinansowanie dotyczy produktu refundowanego przez NFZ
 • fakturę pro forma (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informację o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ).
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

Dofinansowanie z PFRON – wózki i skutery elektryczne

PFRON okresowo uruchamia program dofinansowania wózków i skuterów elektrycznych. Szczegółowe informacje dotyczące tychże programów znajdą Państwo na stronie www.pfron.org.pl

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek trudności z formalnościami bądź prawidłowym wypełnieniem wniosku, służymy pomocą. Pomożemy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty

logo medipol

 • Sklepy medyczne 
 • Wypożyczalnie sprzętu medycznego

yt2fb

Kontakt

Sklep Medyczny MEDIPOL Kłodzko Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
ul. Okrzei 2b, 57-300 Kłodzko
tel. 74 811 06 75
kom. 731 333 888
biuro@medipol-klodzko.pl

Sklep Medyczny MEDIPOL Bystrzyca Kłodzka Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
ul. Sienkiewicza 8a,
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 811 06 57
kom. 883 444 000
biuro@medipol-klodzko.pl

Nasza galeria

MEDIPOL polub Nas